Kanspelbelasting in plaats van btw leidt niet tot buitensporige last

Een BV exploiteert speelautomaten. Zij brengt daarvoor sinds 1 juli 2008 29% kansspelbelasting in rekening. Daarvan doet zij wel aangifte, maar zij draagt de verschuldigde belasting niet af. De BV heeft te kampen met omzetdaling en wijdt dit aan de invoering van de kansspelbelasting. Zij meent dat deze belasting leidt tot een individuele en buitensporige […]

Lees verder

Rectificatie btw-vrijstelling prestaties werkgevers- en werknemersorganisaties

Werkgevers- en werknemersorganisaties waarbij zowel vrijgestelde als belaste leden samenwerken, kunnen nog steeds gebruikmaken van de btw-vrijstelling voor samenwerkingsverbanden voor hun diensten – en de daarmee samenhangende leveringen – aan vrijgestelde leden. De goedkeuring die dit mogelijk maakt, blijft echter – in tegenstelling tot eerdere berichten – nog van kracht tot 1 januari 2017. In […]

Lees verder

Vrijgestelde verhuur opslagruimte belemmert btw-aftrek

Een BV verhuurt opslagruimten in containers die zijn ondergebracht in twee panden. Daarnaast zorgt zij voor de bewaking en stelt zij transportmiddelen ter beschikking. De BV brengt over de huurvergoeding btw in rekening aan ondernemers en trekt voorbelasting af. Ten onrechte, oordeelt Hof Den Bosch. Er is sprake van vrijgestelde verhuur van onroerende zaken. Hoewel […]

Lees verder

Geen schenkbelasting: voldoening natuurlijke verbintenis

De echtgenote van een man heeft eind 2001 een herseninfarct gekregen. Sindsdien ligt zij in een verzorgingstehuis. Met haar is geen contact mogelijk. Sinds eind 2002 woont de man samen met een vrouw die de gemeenschappelijke huishouding verzorgt. Zij zegt haar baan op en ook haar uitkering stopt. Om haar te ondersteunen schenkt de man […]

Lees verder

Nota’s van wijziging bij de Belastingplannen 2017

Er zijn enkele nota’s van wijziging bij de Belastingplannen 2017 ingediend bij de Tweede Kamer. Zo wordt het overgangsrecht voor de innovatiebox op twee punten aangepast. Een immaterieel activum kwalificeert alleen voor het overgangsrecht als dat is voortgebracht na 31 december 2006 (ingangsdatum innovatiebox). Daarnaast moet een octrooi of kwekersrecht in belangrijke mate (30% of […]

Lees verder

Prinsjesdag: wijziging btw-vrijstelling voor watersportorganisaties

Twee Nederlandse btw-vrijstellingen voor de verhuur van ligplaatsen en bergplaatsen door niet-winstbeogende watersportorganisaties zijn in strijd met de Europese btw-regels. Om die reden worden deze vrijstellingen per 1 januari 2017 aangepast. Zo geldt de vrijstelling ook voor deze sportorganisaties als zij voor hun dienstverlening (ook) gebruikmaken van werknemers. De vrijstelling wordt echter beperkt tot de […]

Lees verder

Prinsjesdag: eerder een btw-belast bouwterrein

Een kavel grond is op grond van Europese btw-regels eerder een bouwterrein dan op grond van de Nederlandse btw-regels. Als een perceel grond een bouwterrein is, dan is de levering van rechtswege belast met btw en is er geen overdrachtsbelasting (OVB) verschuldigd. Vanaf 1 januari 2017 worden de Nederlandse btw-regels aangepast aan de Europese btw-regels. […]

Lees verder