Forensentaks en vitaliteitssparen van de baan (bron Fiscount)

  De omstreden maatregelen uit het wetsvoorstel ‘Herziening fiscale behandeling woon-werkverkeer’ – de forensentaks – gaan toch niet door. Dat staat in het Deelakkoord begroting 2013, dat tussen partijleiders Rutte (VVD) en Samson (PvdA) is gesloten. Andere opmerkelijke wijzigingen van de oorspronkelijke belastingplannen hierin zijn: het vitaliteitssparen (uit Belastingplan 2012) wordt niet ingevoerd; uitbreiding van […]

Lees verder

Verleggingsregeling moet BTW-fraude met e-gadgets voorkomen (bron Fiscount)

De BTW-fraude in de handel van mobiele telefoons, computeronderdelen, spelcomputers en tablet pc’s neemt sterk toe. Om deze ontwikkeling een halt toe te roepen, heeft Staatssecretaris Weekers per 1 juni jl. een verleggingsregeling geïntroduceerd voor transacties van € 10.000 of meer. De regeling is nu nog optioneel, maar wordt verplicht als er toestemming is verkregen […]

Lees verder

BTW-maatregelen in het Lenteakkoord (bron Fiscount)

In het definitieve Lenteakkoord zijn de volgende BTW-maatregelen opgenomen: verhoging algemeen BTW-tarief van 19% naar 21% per 1 oktober 2012; verlaging van het BTW-tarief van 19% naar 6% voor podiumkunsten en kunstvoorwerpen per 1 juli 2012; vanaf 1 januari 2013 beperking van de BTW-vrijstelling voor medische diensten tot BIG-beroepsbeoefenaren en BIG-beroepen; per 1 juli 2012 invoering […]

Lees verder

Fiscale maatregelen Lenteakkoord bekendgemaakt (bron Fiscount)

De definitieve maatregelen uit het Lenteakkoord zijn bij de Tweede Kamer ingediend. Het woon-werkverkeer met de auto van de zaak wordt per 1 januari 2013 privé en een onbelaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer is dan niet meer mogelijk, ongeacht de vervoerswijze. Vanaf 2014 geldt dat ook voor de zakelijke kilometers, maar de forfaitaire ruimte in de […]

Lees verder

In 2013 extra harde aanpak bedrijven die arbeidswetten overtreden (bron Fiscount)

Arbeidswetten moeten werknemers beschermen tegen slechte arbeidsomstandigheden, onderbetaling, illegaliteit en verdringing op de arbeidsmarkt. Deze arbeidswetten zijn er niet voor niets. Om dit nog eens extra kracht bij te zetten, wordt overtreding van deze wetten met ingang van 2013 beduidend harder aangepakt. Een bedrijf dat nu de arbeidswetten aan zijn laars lapt en hiermee fraudeert, […]

Lees verder

Kan een werknemer na 2 jaren van ziekte ook nog vakantiedagen opbouwen? (bron Fiscount)

De hoofdregel voor de opbouw van wettelijke vakantiedagen is bij de wijziging per 1 januari 2012 – waarbij mede het onderscheid tussen zieke en niet zieke werknemers en de beperking van opbouw van vakantiedagen tot 6 maanden voor zieke werknemers zijn vervallen – gekoppeld aan het recht op loon. Aangezien het recht op loon voor […]

Lees verder

Hogere boete aangifteverzuim voor de Vpb dan IB is terecht (bron Fiscount)

Een BV dient, ook na een herinnering en een aanmaning van de Belastingdienst, geen aangifte vennootschapsbelasting (Vpb) over 2009 in. De inspecteur legt haar ambtshalve een aanslag op van € 1.000 verhoogd met een verzuimboete van € 2.460. Zij stelt dat sprake is van schending van het gelijkheidsbeginsel omdat ondernemers in de inkomstenbelasting (IB) voor […]

Lees verder