Disclaimer

De informatie zoals opgenomen op onze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatie doeleinden waarop Nederlands recht van toepassing is.

Door veranderende aard van wet- en regelgeving en de risico’s van electronische communicatie, kunnen er vertragingen, gebreken en of andere onvolkomenheden optreden in de op onze website verstrekte informatie.

De op onze website verstrekte informatie kan niet worden beschouwd als een juridisch, financieel, fiscaal of ander advies. Derhalve dienen op grond van de via onze website verkregen informatie geen handelingen te worden verricht zonder voorafgaand deskundig advies.