Naar Canada geëmigreerde agrariërs geen recht op geruisloze omzetting in bv

Een echtpaar verkoopt op 5 juli 2010 hun boerderij in Nederland, waarna ze op 27 september van dat jaar een boerderij in Canada opstarten. Op diezelfde dag richten zij een bv op, waarin zij hun onderneming met terugwerkende kracht naar 1 januari 2010 inbrengen. Per 1 oktober 2010 gaat het echtpaar een partnership aan met de bv. Het in 2011 ingediende verzoek om geruisloze omzetting in de bv wordt door de inspecteur geweigerd, omdat de onderneming is gestaakt. Rechtbank Zeeland-West-Brabant geeft de inspecteur gelijk. Hof Den Bosch komt hier – al is dat op andere gronden – tot hetzelfde oordeel: geruisloze omzetting in de bv is niet mogelijk.

Hof Den Bosch concludeert eerst dat er geen sprake was van een staking van de onderneming, maar van een verplaatsing van de onderneming naar Canada. De identiteit van de onderneming in Canada was wezenlijk dezelfde gebleven als die van de onderneming in Nederland. Toch liep het in deze zaak fout af voor dit echtpaar. Door het aangaan van een partnership met de bv na de geruisloze omzetting is het echtpaar winst uit onderneming blijven genieten. Hiermee handelden zij in strijd met de voorwaarden voor de geruisloze omzetting in de bv. Er mag immers geen onderneming in privé achterblijven voor toepassing van deze faciliteit.

Reacties zijn gesloten.