Voorlopig geen 6%-tarief op digitale media

Het btw-tarief op digitale media gaat voorlopig niet naar 6%. Het voorstel van de Europese Commissie (EC) om de lidstaten de mogelijkheid te bieden het btw-tarief voor digitale media gelijk te stellen aan dat van de papieren media, kreeg niet de daarvoor vereiste unanieme goedkeuring van alle EU-ministers van Financiën. Tsjechië stemde tegen het voorstel. […]

Lees verder

Parkeren bij dierentuin belast met 6% btw

Een dierentuin verstrekt tegen vergoeding parkeergelegenheid naast de dierentuin en ook bij een verderop gelegen hotel. De dierentuin brengt op de toegangsprijs 6% btw in rekening en op de parkeervergoeding 21%. Vanaf 1 oktober 2015 brengt de dierentuin voor de parkeerdienst bij de dierentuin echter 6% btw in rekening. Eind november 2015 dient de dierentuin […]

Lees verder

Internetconsultatie aanscherping definitie geneesmiddelen

Het toepassingsbereik van het 6%-tarief voor geneesmiddelen is, na de uitspraak van de Hoge Raad in november 2016, verruimd naar andere producten, zoals tandpasta en zonnebrandolie. Naar aanleiding daarvan is er nu een internetconsultatieronde gestart over een wetsvoorstel dat de definitie van geneesmiddel beperkt tot producten waarvoor een (parallel)handelsvergunning is afgegeven op grond van de […]

Lees verder

Implementatiewetsvoorstel richtlijnen btw-heffing vouchers in Wet OB

Er komen nieuwe regels voor de btw-heffing bij uitgifte, (door)verkoop en inwisseling van vouchers. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen vouchers voor enkelvoudig en voor meervoudig gebruik. Bij vouchers voor enkelvoudig gebruik vindt de btw-heffing – net als nu – plaats bij uitgifte en bij elke doorverkoop. Bij de vouchers voor meervoudig gebruik vindt de btw-heffing […]

Lees verder

Bouwterrein: clubhuis en golfbaan zelfstandig te gebruiken?

Een BV koopt percelen grond voor de aanleg van een golfbaan. Voorafgaand aan de levering worden er voorbereidende werkzaamheden verricht. In de leveringsakte staat dat de grond een bouwterrein is. Daarom wordt btw in rekening gebracht en geen overdrachtsbelasting (OVB). Na de levering koopt de BV een belendend perceel, waarop een clubhuis wordt gebouwd en […]

Lees verder

Onterecht ontslag op staande voet geeft werknemer recht op billijke vergoeding

Een werkgever heeft een werknemer ten onrechte op staande voet ontslagen. De kantonrechter kent de werknemer om die reden een transitievergoeding toe en een gefixeerde schadevergoeding (loon over de niet in acht genomen opzegtermijn). De werknemer heeft zich neergelegd bij de beëindiging. De werkgever gaat niet in hoger beroep tegen de beslissing van de kantonrechter. […]

Lees verder

2017: laatste jaar premiekortingen en terugwerkende kracht van 5 jaren!

De Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) kent een aantal premievoordelen die per 1 januari 2018 vervallen. Daarbij moet u denken aan: de premiekorting voor de oudere werknemer, de premiekorting voor de arbeidsgehandicapte werknemer inclusief de herplaatste werknemer en de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer voor personen die na ziekte hun eigen of passende arbeid hervatten en al […]

Lees verder