Vergeet uw verplichte opgave betalingen aan derden niet

Hebt u in 2017 iemand betaald voor bepaalde werkzaamheden of diensten? Dan moet u de uitbetaalde bedragen misschien aanleveren bij de Belastingdienst. Dat moet u normaliter voor 1 februari doen, maar dit jaar mag u eenmalig aanleveren tot 1 maart 2018. In welke gevallen moet u uitbetaalde bedragen aanleveren?

Lees verder

Ontslag wegens restje asbest

Een bedrijf houdt zich bezig met wettelijk verplichte eindcontroles op locaties waar asbest is verwijderd. Als de gecontroleerde ruimte veilig is en betreden kan worden, geeft het bedrijf een certificaat af. Eén van de inspecteurs heeft een ruimte beoordeeld. In het inspectierapport vermeldt hij dat op deze locatie op het moment van de inspectie geen […]

Lees verder

Meer KIA voor maat in maatschap door foute berekening inspecteur

Een dierenarts participeert als maat met vijf andere maten in een maatschap. In 2013 investeert hij € 56.515 in een auto. Deze auto behoort tot zijn buitenvennootschappelijk ondernemingsvermogen. Ook de maatschap investeert dat jaar € 40.517 in bedrijfsmiddelen. Voor beide investeringen bestaat recht op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). De dierenarts meent dat hij recht heeft op […]

Lees verder

Box-3-heffing ook al in 2013 te hoog maar aanslag blijft in stand

Een man geeft in zijn IB-aangifte over 2013 een box-3-vermogen aan van € 157.330, dat geheel bestaat uit bank- en spaartegoeden en premiedepots in Nederland. Hij vindt dat de box-3-heffing in strijd is met artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM en tekent bezwaar aan tegen de IB-aanslag over 2013. Terecht, oordeelt Hof […]

Lees verder

Hoofdelijke aansprakelijkheid dga maakt afwaardering vordering onmogelijk

Een dga houdt de aandelen in een holding-bv. Een gevoegde dochter-bv van de holding-bv verstrekt een lening aan een bv van de broer van de dga. Als deze bv van de broer failliet gaat, waardeert de holding-bv de vordering op de bv van de broer af. De inspecteur heeft deze afwaardering terecht geweigerd, oordeelt Hof […]

Lees verder

Koude uitsluiting met finaal verrekenbeding is erfrechtelijke verkrijging

Een vrouw was in 2009 op basis van koude uitsluiting gehuwd met haar man. Als haar man overlijdt, blijkt dat er in zijn testament een finaal verrekenbeding bij overlijden is opgenomen. De belaste verkrijging is € 2,3 miljoen, waarbij rekening is gehouden met een fictief vruchtgebruik van de zonen van de vrouw. Zij vindt dit […]

Lees verder

Bitcoins in uw aangifte

Bezit u als particulier bitcoins, dan dient u deze in uw aangifte inkomstenbelasting te verwerken als overige bezittingen. Voor de aangifte 2017 gaat het om de bitcoins die u op 1 januari 2017 had. Als u op 1 januari 2017 nog geen bitcoins had, dan hoeft u ze dus niet in uw aangifte 2017 te […]

Lees verder