Minimumloon voor opdrachtnemers

Naast werknemers en zelfstandige ondernemers zijn er mensen die werken als opdrachtnemer. Zij hebben geen arbeidsovereenkomst, maar voldoen ook niet aan de voorwaarden van het zelfstandig ondernemerschap. Werk onder een overeenkomst van opdracht dient per 1 januari 2018 ten minste het wettelijk minimumloon op te leveren. Dat geldt dan ook voor bepaalde andere contracten.

Lees verder

Geen wettelijke rente over contractuele rente

Een man en een vrouw sluiten een overeenkomst. De man betaalt de afgesproken hoofdsom niet. Hierover wordt een contractuele samengestelde rente bedongen, die later bij overeenkomst wordt gewijzigd in een maandelijkse vergoeding. De man betaalt ook nu de hoofdsom en de rentevergoedingen niet. De vrouw stelt dat de maandelijkse vergoeding niet meer kwalificeert als contractuele […]

Lees verder

Na cessie vorderingen geen contractspartij meer

Een vrouw verzorgt via haar BV bedrijfstrainingen. De BV en een externe trainer verzorgen trainingen voor een gezamenlijke klant. De BV factureert de werkzaamheden van de vrouw aan de trainer. Nadat hij enkele facturen niet heeft betaald, cedeert de BV haar vorderingen op hem aan de vrouw. Zij ontbindt het samenwerkingscontract en vordert onder meer […]

Lees verder

Toestemming echtgenote voor borgstelling niet nodig

Een man en een vrouw zijn gehuwd. De man richt een BV op, waarbij hij en zijn vrouw via holdings bestuurder en aandeelhouder zijn. De BV sluit met een bank een financieringsovereenkomst om te investeren in de op te richten BV. Daarbij bedingt de bank een borgtocht, maar die wordt niet ondertekend door de vrouw. […]

Lees verder

Kleine ondernemer niet gelijk aan consument

Een zzp’er gaat met een internetdienstverlener een overeenkomst aan, waarin een beding staat over een opzeggingsvergoeding. De zzp’er moet bij voortijdige beëindiging van de overeenkomst een vergoeding betalen van 40% van de nog niet vervallen maandelijkse betaaltermijnen. Als deze situatie zich voordoet, beroept de internetdienstverlener zich op het beding en vordert de opzeggingsvergoeding. De zzp’er […]

Lees verder

Tijdelijke bestuurder zorgstichting aansprakelijk

Een belastingplichtige zorgstichting heeft een bestuur met een directeur en een voorzitter. De voorzitter is op verzoek van de directeur tijdelijk in functie. Feitelijk laat hij het reilen en zeilen van de stichting over aan de directeur. De stichting ontvangt voor ruim € 110.000 naheffingsaanslagen loonheffingen die onbetaald blijven. Een melding van betalingsonmacht blijft uit. […]

Lees verder

Goed jaar voor uw eenmanszaak?

Als 2017 voor u een uitzonderlijk goed jaar is, kunt u met terugwerkende kracht maatregelen nemen om de  belastingdruk te verlagen. Zo kunt u terug naar 1 januari 2017 een man-vrouwfirma aangaan of de zaak in BV-vorm voortzetten. Daarvoor is wel snel actie nodig: op 1 oktober aanstaande verstrijkt de deadline.

Lees verder