Zonder tijdklemmen met KEW, BEW en SEW ook restschuld aflossen

De restschuld van een vervreemde eigen woning mag ook vrijgesteld worden afgelost met een uitkering uit een KEW, SEW of BEW, zonder toepassing van de tijdklemmen van ten minste 15 of 20 jaar inleg of premiebetaling. Het moment waarop de restschuld is ontstaan is hiervoor niet van belang. Dit wordt voorgesteld in de tweede nota […]

Lees verder

Geen navordering erfbelasting: navorderingsbevoegdheid SW verjaard

Een weduwe geeft in februari 2012 vrijwillig het niet-aangegeven buitenlandse vermogen op van haar in 1982 overleden man. Dit vermogen betreft een aandelenbelang in een Indonesisch concern en banktegoeden. De inspecteur legt haar daarom een navorderingsaanslag op voor een verkrijging van ruim € 30 miljoen. De weduwe meent dat de navorderingstermijn is verjaard. De inspecteur […]

Lees verder

Verkapte winstuitdeling bij verkoop grond

Een DGA koopt in 2006 van zijn broer grond. Een deel van de aangekochte grond verkoopt hij vervolgens door aan zijn BV. In 2007 verkoopt de DGA meer grond dan dat hij nog bezit. Ook de BV verkoopt een deel van haar grond. De inspecteur maakt aannemelijk dat de DGA de resterende grondvan zijn BV […]

Lees verder

Toch reparatie aftrekbaarheid huur onzelfstandige werkruimte in huurwoning

De uitkomst van de uitspraak van de Hoge Raad over de aftrekbaarheid van huurkosten van een onzelfstandige werkruimte in een huurwoning is niet evenwichtig en zal daarom worden gerepareerd in de derde nota van wijziging bij het Belastingplan 2017. Daarin wordt namelijk voorgesteld om onzelfstandige werkruimtes in huurwoningen fiscaal op dezelfde wijze te behandelen als […]

Lees verder

Orthopedische voorzieningen aan confectieschoenen laag belast

De oplevering van bepaalde roerende zaken door degene die de roerende zaak vervaardigt, is belasttegen 6% btw (post b.16 tabel I). Aan dit criterium voldoet orthopedisch schoeisel dat op individuele basis of in serie is gemaakt, maar alleen is te dragen na aanpassing op de individuele zieke voet. In de zaak van een schoenmaker is […]

Lees verder

Sportvrijstelling en roeiboten

De vrijstelling voor watersportorganisaties is alleen van toepassing op de terbeschikkingstelling van een lig- en bergplaats als het vaartuig op basis van objectieve kenmerken geschikt en noodzakelijk is voor sportbeoefening. Het daadwerkelijk gebruik van het vaartuig is daarvoor niet relevant. Daarom is volgens staatssecretaris Wiebes een roeiboot of skiff wel geschikt voor de vrijstelling, maar […]

Lees verder

Zonnebrandolie en tandpasta belast tegen 6%

Een handelaar past het 6% btw-tarief toe op onder meer zonnebrandoliën en fluorhoudende tandpasta’s. Hij meent dat deze producten kunnen worden aangemerkt als geneesmiddelen door hun aandieningswijze. Terecht, oordeelt de Hoge Raad in tegenstelling tot rechtbank en hof. Het aandieningscriterium moet ruim worden uitgelegd. Hieraan wordt voldaan als op het product expliciet wordt aangegeven dat […]

Lees verder