Voorgestelde wijzigingen invoering UBO-register

Nederland wil geen verdere uitbreiding van de definitie van UBO (Ultimate Benificial Owner), zoals de Europese Commissie (EC) voorstelt. Daarbij zou een persoon al kwalificeren als UBO bij een aandelenbelang van 10% (in plaats van 25%) in een beleggingsentiteit. Naast een verplicht register voor reguliere entiteiten (NV’s, BV’s etc.) wordt ook een apart register voor […]

Lees verder

Mogelijk toch herziening personenvennootschappen

De regels voor personenvennootschappen worden mogelijk toch herzien. Aanleiding is het rapport ‘Modernisering personenvennootschapen’ dat minister Van der Steur onlangs in ontvangst nam. Het rapport is van een werkgroep van juristen en fiscalisten. Zij willen de huidige rechtsvormen van maatschap, vof en cv handhaven, maar zij willen ook dat openbare personenvennootschappen rechtspersoonlijkheid verkrijgen na inschrijving […]

Lees verder

Ziekenverzorgster ontvangt onregelmatigheidstoeslag over vakantie- en verlofuren

Een ziekenverzorger vordert dat zij recht heeft op onregelmatigheidstoeslag tijdens haar vakantie-uren. Haar werkgever doet in zijn verweer een beroep op de cao VVT, die dit recht uitsluit. De rechtbank oordeelt dat het loonbegrip uit het BW mede wordt ingekleurd door Europees recht. Het Europees Hof heeft uitgemaakt dat onder het loonbegrip elke last valt […]

Lees verder

Eerste uitspraak over Wet DBA

Een tandarts die jarenlang werkzaam is bij één opdrachtgever, geniet geen winst uit onderneming, maar resultaat uit overige werkzaamheden. Aldus het oordeel van de Rechtbank Gelderland. Dat de Voorbeeldovereenkomst ‘KNMT/ANT/VVAA-praktijkmedewerking tandartsen’ in het kader van de Wet DBA is gebruikt, leidt niet tot een ander oordeel. Bij de verleende vrijwaring bij gebruik van die overeenkomst […]

Lees verder

Geen transitievergoeding bij herplaatsing in andere functie na twee jaar ziekte

Volgens de cao primair onderwijs moet een werkgever een werknemer die na twee jaren ziekte meer dan 35% (maar minder dan 100%) arbeidsongeschikt is – en waarbij herstel niet binnen 6 maanden is te verwachten – formeel ontslaan. Aansluitend moet deze werknemer weer in dienst worden genomen voor de resterende arbeidsomvang in een passende (andere) […]

Lees verder

Wijziging Reisregeling buitenland

Per 1 oktober 2016 is de Reisregeling buitenland gewijzigd. De reisbesluiten Binnen- en Buitenlandkunt u toepassen voor werknemers die, gelet op hun uitgaven, vergelijkbaar zijn met ambtenaren op dienstreis. De wijziging heeft betrekking op de vergoedingen voor verblijfskosten in het buitenland. De vergoedingen volgens het Reisbesluit Buitenland voor buitenlandse dienstreizen zijn gerichte vrijstellingen. Behalve in […]

Lees verder

Lage-inkomensvoordeel definitief in werking per 1 januari 2017

Het Lage-inkomensvoordeel (LIV), uit de Wet tegemoetkomingen loondomein, treedt per 1 januari 2017 in werking. Dit volgt uit een recent besluit. Het LIV is een in 2018 te betalen financiële tegemoetkoming aan werkgevers, wanneer zij op of na 1 januari 2017 de twee laagste inkomensgroepen in dienst hebben (of nemen). De inkomensgegevens worden ontleend aan […]

Lees verder