Aannemelijk maken gewerkte uren zzp-er voor kinderopvangtoeslag (bron Fiscount)

Volgend jaar wordt de toekenning van de kinderopvangtoeslag gekoppeld aan het aantal gewerkte uren van de minstverdienende ouder. De Tweede Kamer heeft Minister Kamp gevraagd om zelfstandigen zonder personeel (zzp-ers) beter te informeren over de wijze waarop zij de gewerkte uren aannemelijk kunnen maken. In een brief aan de Tweede Kamer laat de Minister weten dat zzp-ers dit op vergelijkbare wijze kunnen doen als zij nu al de uren bijhouden voor het voldoen aan het urencriterium om voor de zelfstandigenaftrek in aanmerking te komen. De informatieverstrekking wordt op de volgende punten aangescherpt:

  • Alle toeslagontvangers, waaronder zzp-ers, krijgen in januari 2012 een brief waarin duidelijk wordt gemaakt dat de koppeling aan de gewerkte uren op jaarbasis geldt en dat achteraf controle zal plaatsvinden. Ook wordt specifiek aandacht besteed aan het aannemelijk maken van de gewerkte uren door zzp-ers;
  • Op de website van de Belastingdienst/Toeslagen wordt een lijst met ten minste geaccepteerde bewijsmiddelen toegevoegd voor het aannemelijk maken van de uren die de zzp-er aan zijn/haar onderneming heeft besteed;
  • Medewerkers van de Belastingtelefoon krijgen een aangepaste instructie over de koppeling kinderopvangtoeslag aan gewerkte uren voor zzp-ers.

Actiepunt
Werkende ouders gaan volgend jaar meer bijdragen aan de kosten van kinderopvang. Dat geldt dus ook voor de zzp-er. Het mislopen van de kinderopvangtoeslag doordat de gewerkte uren niet aannemelijk kunnen worden gemaakt, is eenvoudig te voorkomen. Informeer uw cliënt dat het bijhouden van deze uren niet alleen meer van belang is voor de zelfstandigenaftrek, maar dat daarmee ook het recht op de kinderopvangtoeslag wordt veiliggesteld.

Reacties zijn gesloten.