Kan een werknemer na 2 jaren van ziekte ook nog vakantiedagen opbouwen? (bron Fiscount)

De hoofdregel voor de opbouw van wettelijke vakantiedagen is bij de wijziging per 1 januari 2012 – waarbij mede het onderscheid tussen zieke en niet zieke werknemers en de beperking van opbouw van vakantiedagen tot 6 maanden voor zieke werknemers zijn vervallen – gekoppeld aan het recht op loon. Aangezien het recht op loon voor zieke werknemers wettelijk is gemaximeerd op 2 jaren, lijken werknemers na 2 jaren van ziekte geen wettelijke vakantiedagen meer op te bouwen. Maar door een uitzonderingsregel in de wet lijkt die opbouw van vakantiedagen toch mogelijk te zijn. En over elke opgebouwde vakantiedag heeft de werknemer recht op loon.

In het Burgerlijk Wetboek (de wet) zijn uitzonderingsregels opgenomen op de hoofdregel dat een werknemer vakantiedagen opbouwt, zolang hij/zij recht heeft op loon. Indien een werknemer geen recht heeft op loon, bijvoorbeeld na 2 jaren van ziekte en tegen zijn wil door de omstandigheden (anders dan bij zwangerschap, bevalling, adoptieverlof, of verlof voor het opnemen van een pleegkind) de overeengekomen arbeid niet kan verrichten, bouwt de werknemer toch vakantiedagen op.

Anders dan voor 1 januari 2012, zijn er sinds 1 januari 2012 geen wettelijke bepalingen meer die de opbouw van vakantiedagen in duur beperken. Als een werknemer na 2 jaren van ziekte volledig of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is en bij zijn eigen werkgever niet meer kan werken (bijvoorbeeld omdat de eigen werkgever geen passend werk kan bieden, maar de werknemer wel elders passend werk zou kunnen doen), kan hij tegen zijn wil de overeengekomen arbeid bij de eigen werkgever niet verrichten. Het lijkt er daarom op dat het volgens de wet mogelijk is dat de werknemer ook na 2 jaren ziekte vakantiedagen blijft opbouwen.
Actiepunt:
Een extra reden om na 2 jaren ziekte in ieder geval een ontslagvergunning aan te vragen indien de werknemer bij de eigen werkgever het werk binnen 26 weken niet kan hervatten. Vaak laten werkgevers dit achterwege, omdat de loonbetaling mag worden gestopt en de werknemer toch al richting WIA koerst.

 

Reacties zijn gesloten.