Let op grotendeelscriterium bij voldoen aan urencriterium zelfstandigenaftrek (bron Fiscount)

Een zelfstandig cateraar werkt tevens voor 38 uur per week in dienstbetrekking. Hij stelt dat hij winst uit onderneming geniet en voor zijn cateringwerkzaamheden in aanmerking komt voor de zelfstandigenaftrek. Hij heeft 1.775 uren per jaar aan deze werkzaamheden besteed. Hof Leeuwarden (LJN: BV2509) stelt echter vast dat de cateraar die uren niet met bewijsstukken kan onderbouwen. Door het aantal in dienstbetrekking gewerkte uren, is het dan aannemelijk dat de cateraar niet aan het grotendeelscriterium voldoet. Daarmee voldoet hij niet aan het urencriterium en heeft hij dus geen recht op de zelfstandigenaftrek.

Attentiepunt
Het wordt nog wel eens vergeten dat de ondernemer voor het voldoen aan het urencriterium voor de toepassing van de zelfstandigenaftrek aan twee cumulatieve eisen moet voldoen. De ondernemer moet naast de ureneis van minimal 1.225 uren per jaar ook aan het grotendeelscriterium voldoen. Dat wil zeggen dat hij/zij meer dan 50% van de gewerkte tijd aan ondernemingswerkzaamheden moet hebben besteed. Met name bij parttime ondernemerschap naast een dienstbetrekking kan dit criterium dus roet in het eten gooien.

Reacties zijn gesloten.