Uiterste ingangsdatum bij lijfrente (bron Fiscount)

De komende weken komen weer veel lijfrentepolissen tot uitkering. In een aantal gevallen wordt uitstel of verlenging gewenst, maar tot wanneer is uitstel fiscaal gezien nog mogelijk?
Voor lijfrenteverzekeringen die vallen onder het regime van de Wet IB 2001 geldt dat deze uiterlijk moeten ingaan in het jaar waarin de belastingplichtige 70 jaar wordt. Voor Brede Herwaarderingslijfrenten wordt op deze regel een uitzondering gemaakt. Als in de verzekeringsovereenkomst vóór 1 januari 2001 een expiratiedatum was opgenomen die ligt na het jaar waarin de belastingplichtige 70 jaar wordt, mag deze latere expiratiedatum worden aangehouden. Verder uitstel is dan niet meer mogelijk.
Voor pre Brede Herwaarderingslijfrenten (oud regime) geldt fiscaal geen uiterste ingangsdatum en is fiscaal ook uitstel na de leeftijd 70 jaar nog mogelijk. Bij verzekeraars is de uiterste ingangsdatum in dat geval vastgesteld op leeftijden variërend van 75 tot 80 jaar. Als een oud regime polis bij een bank wordt voortgezet, dan is geen verder uitstel mogelijk dan tot 70 jaar.Actiepunt
Het is dus zaak om eerst het fiscale regime vast te stellen om te kunnen beoordelen hoelang uitstel mogelijk is.

Reacties zijn gesloten.