Archief voor 'Blog'

BTW-maatregelen in het Lenteakkoord (bron Fiscount)

In het definitieve Lenteakkoord zijn de volgende BTW-maatregelen opgenomen: verhoging algemeen BTW-tarief van 19% naar 21% per 1 oktober 2012; verlaging van het BTW-tarief van 19% naar 6% voor podiumkunsten en kunstvoorwerpen per 1 juli 2012; vanaf 1 januari 2013 beperking van de BTW-vrijstelling voor medische diensten tot BIG-beroepsbeoefenaren en BIG-beroepen; per 1 juli 2012 invoering […]

Lees verder

Fiscale maatregelen Lenteakkoord bekendgemaakt (bron Fiscount)

De definitieve maatregelen uit het Lenteakkoord zijn bij de Tweede Kamer ingediend. Het woon-werkverkeer met de auto van de zaak wordt per 1 januari 2013 privé en een onbelaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer is dan niet meer mogelijk, ongeacht de vervoerswijze. Vanaf 2014 geldt dat ook voor de zakelijke kilometers, maar de forfaitaire ruimte in de […]

Lees verder

Kan een werknemer na 2 jaren van ziekte ook nog vakantiedagen opbouwen? (bron Fiscount)

De hoofdregel voor de opbouw van wettelijke vakantiedagen is bij de wijziging per 1 januari 2012 – waarbij mede het onderscheid tussen zieke en niet zieke werknemers en de beperking van opbouw van vakantiedagen tot 6 maanden voor zieke werknemers zijn vervallen – gekoppeld aan het recht op loon. Aangezien het recht op loon voor […]

Lees verder

Let op grotendeelscriterium bij voldoen aan urencriterium zelfstandigenaftrek (bron Fiscount)

Een zelfstandig cateraar werkt tevens voor 38 uur per week in dienstbetrekking. Hij stelt dat hij winst uit onderneming geniet en voor zijn cateringwerkzaamheden in aanmerking komt voor de zelfstandigenaftrek. Hij heeft 1.775 uren per jaar aan deze werkzaamheden besteed. Hof Leeuwarden (LJN: BV2509) stelt echter vast dat de cateraar die uren niet met bewijsstukken […]

Lees verder

Alleen levering paarden aan fokbedrijven onder verlaagd BTW-tarief (bron Fiscount)

Staatssecretaris Weekers (DV/2011/602) vindt dat alleen op leveringen van paarden aan fokbedrijven het verlaagd BTW-tarief kan worden toegepast. Deze bedrijven voldoen aan het criterium van de BTW-Richtlijn dat hun werkzaamheden in het kader van de landbouwregeling als landbouwproductiewerkzaamheden kunnen worden aangemerkt. Doorslaggevend voor het voldoen aan dit criterium is de hoedanigheid van de afnemer van de […]

Lees verder

Aannemelijk maken gewerkte uren zzp-er voor kinderopvangtoeslag (bron Fiscount)

Volgend jaar wordt de toekenning van de kinderopvangtoeslag gekoppeld aan het aantal gewerkte uren van de minstverdienende ouder. De Tweede Kamer heeft Minister Kamp gevraagd om zelfstandigen zonder personeel (zzp-ers) beter te informeren over de wijze waarop zij de gewerkte uren aannemelijk kunnen maken. In een brief aan de Tweede Kamer laat de Minister weten […]

Lees verder

Uiterste ingangsdatum bij lijfrente (bron Fiscount)

De komende weken komen weer veel lijfrentepolissen tot uitkering. In een aantal gevallen wordt uitstel of verlenging gewenst, maar tot wanneer is uitstel fiscaal gezien nog mogelijk? Voor lijfrenteverzekeringen die vallen onder het regime van de Wet IB 2001 geldt dat deze uiterlijk moeten ingaan in het jaar waarin de belastingplichtige 70 jaar wordt. Voor […]

Lees verder