Accountancy

Samenstellen

Wij zijn u graag van dienst bij het verzorgen van uw jaarlijkse administratieve verplichtingen. Hiertoe stellen wij de jaarrekening op en zorgen wij voor het indienen van de aangifte inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting. Voor bv’s en nv’s zorgen wij voor het opstellen van de publicatiestukken en voorbeeldnotulen voor de algemene vergadering van aandeelhouders om aan de juridische verplichtingen te voldoen.

Onze ervaring en kennis zorgen ervoor dat de jaarrekening niet alleen aan de wet- en regelgeving voldoet, maar ook voldoende inzicht geeft voor u en uw financiers. Met behulp van de jaarrekening bespreken wij met u de gang van zaken binnen uw onderneming en zijn wij uw sparringpartner bij de keuzes die u als ondernemer maakt. De jaarrekening vormt ook een prima uitgangspunt om bijvoorbeeld met behulp van een prognose vooruit te kijken naar de komende jaren(op basis van te kiezen uitgangspunten), dan wel te benchmarken met brancheinformatie.

Uw belang staat voorop. Daarom zullen wij, als het kan, het niet nalaten om ons pro-actief en slagvaardig op te stellen.

Begrotingen en financiering

Met een begroting kunt u uw onderneming beter toekomstgericht sturen. Wij stellen deze in overleg met u op en/of beoordelen deze voor u, al dan niet ten behoeve van een financieringsaanvraag. Wij zijn de specialist die uw situatie kent en u daarom kan adviseren. Indien gewenst staan wij u bij, bij de (bespreking van de) financieringsaanvraag. Daarnaast kunnen wij u adviseren over financieringsvormen, omdat wij op de hoogte zijn van uw mogelijkheden.

Startersbegeleiding

Wat komt er allemaal bij kijken als u ondernemer wilt worden? Denk bijvoorbeeld aan de administratie, beoordelen van ondernemingsplannen, het adviseren van de juiste rechtsvorm, het beoordelen van contracten etc. Wij helpen u graag op weg!

Al met al willen wij u ontzorgen. U moet meer tijd overhouden voor het ondernemen. Wij staan u graag bij als sparringpartner.