Inspecteur moet belastbare winst redelijk schatten bij afwijken van aangifte

Een BV exploiteert een discotheek. Uit een boekenonderzoek blijken gebreken in de kasadministratie en uitbetaling van zwart loon. De inspecteur wijkt daarom bij de vaststelling van de Vpb-aanslag af van de aangifte. Wanneer er geen correcte aangifte is ingediend, mag de inspecteur daarvan afwijken, oordeelt Hof Den Haag. Wel moet de inspecteur daarbij een redelijke inschatting maken van de winst. Daarbij hoort geen theoretische omzetberekening die uitgaat van een brutowinstpercentage dat gemiddeld ongeveer 60% hoger ligt dan de gebruikelijke marge in de branche.

Reacties zijn gesloten.