Bij leegstand in verband met sloop of verkoop geen verhuurderheffing

Een woningcorporatie doet over 2015 aangifte verhuurderheffing. Op 1 januari 2015 staan de woningen van de corporatie echter leeg, omdat deze worden verkocht of gesloopt. Voor een deel van de gesloopte woningen is vervangende nieuwbouw gepland. Een leegstaande woning in verband met verkoop kwalificeert niet als sociale huurwoning, oordeelt Rechtbank Zeeland-West-Brabant. Dat geldt ook voor een leegstaande woning in verband met sloop, ongeacht het feit of er vervangende nieuwbouw is gepland. Een leegstaande woning in verband met renovatie of onderhoud kan wel kwalificeren als sociale huurwoning.

Dit is een tussenuitspraak van de rechtbank. De partijen is opgedragen om vast te stellen wat de gevolgen van deze uitspraak zijn voor de verschuldigde verhuurderheffing. De zaak wordt aangehouden, totdat zij dit hebben gerapporteerd.

Tip
Heeft uw cliënt huurwoningen die aan de criteria voor de verhuurderheffing voldoen, maar leeg staan in verband met verkoop of sloop? Attendeer hen er dan op dat deze woningen niet meetellen voor de verhuurderheffing.

Wijzigingen per 1 januari 2018
De verhuurderheffing wijzigt op 1 januari 2018, waardoor uw cliënt deze heffing mogelijk niet meer hoeft te betalen. Per die datum:

  • gaat de heffingsvrije voet omhoog van tien naar vijftig woningen;
  • treedt de vrijstelling voor rijksmonumenten in werking;
  • gaat het tarief omhoog naar 0,591% van de gemiddelde WOZ-waarde van de woningen;
  • wordt de maximale grondslag voor de verhuurderheffing een WOZ-waarde van € 250.000.

Reacties zijn gesloten.