Nieuw besluit toepassing verlaagd btw-tarief

Het besluit over de reikwijdte en toepassing van Tabel I bij de Wet OB is geactualiseerd. Deze tabel vermeldt de goederen en diensten die vallen onder het verlaagde btw-tarief (6%). Er zijn enkele tekstuele wijzigingen en inhoudelijke aanwijzingen opgenomen. Zo is het begrip geneesmiddelen in post a 6 aangepast naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad uit november 2016 (ECLI:NL:HR:2016:2560, doorklik maken). Ook is post b 3 (geven van gelegenheid tot sportbeoefening) uitgebreid voor de bridgesport en bowlen. Post b 8 (het schilderen en stukadoren van woningen) wordt nader toegelicht. Het geactualiseerde besluit is op 9 september jl. in werking getreden.

Het toepassingsbereik van het 6%-tarief voor geneesmiddelen is – na de uitspraak van de Hoge Raad in november 2016 – verruimd naar andere producten, zoals tandpasta en zonnebrandolie. Naar aanleiding daarvan heeft er in augustus 2017 een internetconsultatieronde plaatsgevonden over een wetsvoorstel dat de definitie van geneesmiddel beperkt tot producten waarvoor een (parallel)handelsvergunning is afgegeven op grond van de Geneesmiddelenwet, of als die daarvan uitdrukkelijk zijn vrijgesteld. De wijziging van de definitie van geneesmiddel zal gevolgen hebben voor alle ondernemers die gezondheidsproducten leveren, inclusief cosmetische, reinigende en verzorgende producten.

Reacties zijn gesloten.