Ook arbeidsovereenkomst voor arbeidsrecht bij laag tarief

Niet alleen voor de loonheffingen, maar ook voor het arbeidsrecht wordt bij een laag tarief aangenomen dat er een arbeidsovereenkomst is, ondanks dat bijvoorbeeld gezag ontbreekt. Onderdeel van het regeerakkoord is de aanname dat er een arbeidsovereenkomst is als er een laag tarief wordt betaald, in combinatie met een langdurige werkperiode of reguliere activiteiten van de opdrachtgever. De hoofdlijnenbrief bevestigt dat hiervoor niet voldaan hoeft te zijn aan de voorwaarden van de arbeidsovereenkomst (loon, persoonlijke arbeid en gezag). Bij een laag tarief ontstaat er een arbeidsovereenkomst met dezelfde rechten en verplichtingen als bij de reguliere arbeidsovereenkomst.

Dit is een ingrijpende aanpassing van het arbeidsrecht. Hoe zit het met zelfstandigen met een hoog tarief? Bij een hoog tarief in combinatie met een kortere duur van de overeenkomst of met het niet verrichten van reguliere activiteiten is in het regeerakkoord een opt-out voor de loonheffing en de premies werknemersverzekeringen voorgesteld. De opdrachtnemer kiest er dan voor om niet verzekerd te zijn voor de werknemersverzekeringen en de opdrachtgever draagt geen loonbelasting en premies af. Maar als voor de opdrachtgever en de opdrachtnemer al vaststaat dat de opdrachtnemer de werkzaamheden als zelfstandige uitvoert, dan is een opt-out niet nodig. Het kabinet onderzoekt op welke manier er afbakening nodig is van de groep opdrachtnemers voor wie de opt-out gaat gelden. Daarbij zal ook worden gekeken naar de gevolgen voor de rechten op werknemersverzekeringen.

Gezagsverhouding
Belangrijk criterium bij het bepalen of er wel of niet sprake is van een arbeidsovereenkomst is de gezagsverhouding. De uitleg hiervan bij de invoering van de Wet DBA heeft tot verwarring en onrust geleid onder zzp’ers en hun opdrachtgevers. Daarom zal de gezagsverhouding binnen de kaders van de huidige wet- en regelgeving worden verduidelijkt. Omdat hiervoor geen wetswijziging nodig is, kan dat al per 1 januari 2019.

Reacties zijn gesloten.