Schuldig erkennen: let op de laatste termijn bij overlijden (III)

De ROZ (Raad voor Onroerende Zaken) heeft een aangepast model huur woonruimte op zijn site geplaatst. Dit is het gevolg van een wetswijziging per 1 juli vorig jaar, waardoor het model nu meer opties voor tijdelijke huur heeft gekregen. Huurovereenkomsten kunnen nu worden aangegaan voor een periode korter dan 2 jaar (voor onzelfstandige woonruimtes 5 jaar) en ze kunnen eindigen zonder formele opzegging. Wel moet de huurder of verhuurder schriftelijk aangeven of de huur wordt verlengd (binnen 3 maanden respectievelijk 1 maand voor het einde van de huurperiode).

 

Wordt er niet bijtijds schriftelijk opgezegd, dan ontstaat er een overeenkomst voor onbepaalde tijd. De verhuurder mag dan alleen opzeggen met een gegronde reden, die zo nodig door de rechter moet worden getoetst. De huurder mag altijd opzeggen. In het aangepaste model huur woonruimte is ook een stevige boetebepaling opgenomen om te voorkomen dat er sprake is van onderhuur via een site als AirBnB.nl.

Modelhuurovereenkomsten woonruimte FMB
Ook onze modelhuurovereenkomsten woonruimte zijn aangepast aan de wetswijziging. Daarnaast hebben we twee nieuwe modellen toegevoegd. In de Fiscount Modellenbank (FMB) staan nu de volgende huurovereenkomsten woonruimte:

E.172: huurovereenkomst woonruimte voor bepaalde tijd (nieuw);

E.201: huurovereenkomst kamer of onzelfstandige woonruimte voor bepaalde tijd (nieuw)

E.012: huurovereenkomst woonruimte voor onbepaalde tijd;

E.243: huurovereenkomst kamer bij inwoning (hospitaverhuur);

E.281: huurovereenkomst vakantiewoning

Leave a Reply