Verkrijgingsprijs ab-aandelen bij remigratie op historische kostprijs

Een man emigreert in 1991 naar België. Sinds 1994 bezit hij 50% van de aandelen in een BV. Op 11 maart 2003 remigreert hij naar Nederland. De waarde van de aandelen is dan € 844.304. De man verzoekt de inspecteur om de verkrijgingsprijs van de ab-aandelen hier op vast te stellen. De inspecteur stelt de waarde echter vast op de historische kostprijs van € 9.075. Terecht, oordeelt de Hoge Raad. Toen de man in België woonde was hij buitenlands belastingplichtig. Uit de wettekst en de wetsgeschiedenis volgt dan dat de verkrijgingsprijs niet wordt verhoogd (step-up). Hiervoor is niet relevant dat Nederland tijdens het verblijf van de man in België geen belasting kon heffen bij de vervreemding van de aandelen.

Reacties zijn gesloten.