Zorg dat je kunt consolideren!

Om de controleplicht te voorkomen, is een concern gesplitst in twee delen met elk een aparte holding. In een van beide holdings is ook het pand ondergebracht, dat in gebruik is bij de werkmaatschappij van de andere holding. De dga komt te overlijden. Maar al is het pand in gebruik bij de werkmaatschappij – waarvan de aandelen tegelijk en aan dezelfde erfgenamen vererven – dan nog kan dit pand niet worden aangemerkt als ondernemingsvermogen. In zoverre moet er in het kader van het overlijden 25% inkomstenbelasting worden betaald en maximaal 15% (20% van 75%) erfbelasting. Wat is dat zuur!

Consolidatie zonder een gezamenlijke holding is niet mogelijk.*) Zowel de doorschuifregeling voor de inkomstenbelasting als de BOR voor de schenk- en erfbelasting is in zoverre dus niet van toepassing. Wat was een mogelijke oplossingsrichting om hier beter uit te komen? Door de verhurende holding ten minste een 5%-belang te geven in de hurende werkmaatschappij, worden de bezittingen van de werkmaatschappij voor 5% toegerekend aan de verhurende holding. Dat is voldoende om het pand geheel als ondernemingsvermogen aan te merken (zowel voor de IB als voor de schenk- en erfbelasting).

Ook in gevallen van bedrijfsopvolging komt deze problematiek voor. Neem het voorbeeld dat de dga de werkmaatschappij in een eerder stadium voor 100% aan de (holding van de) bedrijfsopvolgers heeft verkocht en daarna nog wel het bedrijfspand ‒ dan wel een flinke lening aan de werkmaatschappij ‒ in zijn holding aanhoudt. Door de holding minimaal een 5%-belang in de werkmaatschappij te laten houden, worden het bedrijfspand plus de lening dan geheel aangemerkt als ondernemingsvermogen. Het voordeel is met 40% gecombineerde heffing wel duidelijk.

*) Dit volgt zowel uit de parlementaire behandeling als uit het Besluit van de staatssecretaris van 17 januari 2013, BLKB 2012/1221M.

Tip
Ga in uw cliëntenbestand na of uw cliënten heeft die zich in vergelijkbare situaties bevinden. Stel corrigerende maatregelen voor, waar nodig. Het zal uw tijd waard zijn

Leave a Reply