Pensioenfonds krijgt het deksel op de neus

In een geschil tussen het pensioenfonds voor het beroepsvervoer over de weg (Bpf) en een werkgever draait het om de uitleg van een passage uit de tekst van de verplichtstellingsbeschikking. Het gaat om de tekst ‘…voor ten minste 25% uitzendt naar ondernemingen…’. Dit percentage wordt niet gerelateerd aan enig criterium (loonsom, omzet of fte’s). Het […]

Lees verder

Factuur met postbusnummer volstaat voor btw-aftrek

Een Duitse GmbH in de autohandel trekt de btw af, die is vermeld op de aan haar uitgereikte facturen voor de aankoop van auto’s. Op de facturen staat echter alleen een postbusadres. De Duitse belastingdienst weigert de btw-aftrek, omdat de facturen niet aan de formele vormvereisten voldoen. De Btw-richtlijn schrijft niet voor dat op de […]

Lees verder

Btw-aftrek bij aanschaf catamaran voor reclamedoeleinden

Een holding-bv houdt 45% van de aandelen in een dochter-bv in luxe verpakkingsmaterialen. De dga van de holding-bv verricht managementactiviteiten voor de dochter-bv. Hij schaft een catamaran aan voor reclamedoeleinden. Na twee jaar wedstrijdzeilen wordt er reclame op de catamaran aangebracht. De holding-bv trekt de btw op de aanschafkosten en de reclameactiviteiten af. Terecht, oordeelt […]

Lees verder

Proceskostenvergoeding btw-belast voor bijstand op basis van no cure no pay

Een juriste verleent juridische bijstand op basis no cure no pay. Alleen als een zaak wordt gewonnen, wordt de proceskostenvergoeding rechtstreeks aan haar uitbetaald. Hierover draagt de juriste geen btw af. De inspecteur meent dat dit niet terecht is en legt aan haar een naheffingsaanslag op. Terecht, oordeelt Rechtbank Zeeland-West-Brabant. De juriste verricht een dienst […]

Lees verder

Vloeroppervlakte geen goede basis voor splitsen btw op algemene kosten

Een BV exploiteert onroerende zaken. Zij realiseert, verkoopt en verhuurt units en een bedrijfspand en daarnaast verkoopt zij auto’s. De BV berekent de aftrekbare btw op de algemene kosten (waaronder accountantskosten en autokosten) niet op basis van de omzetverhouding van de belaste en vrijgestelde prestaties (pro-rata-methode), maar op basis van het werkelijk gebruik van de […]

Lees verder

Jacquet werkkleding?

Een predikant schaft, zoals hij dat noemt, een preekjacquet aan. Dit gebruikt hij uitsluitend voor de uitoefening van zijn ambt. Hij is van mening dat het jacquet uitsluitend of nagenoeg uitsluitend te gebruiken is voor predikantswerkzaamheden. Daarom zijn de kosten volgens hem aftrekbaar als werkkleding. De Belastingdienst denkt daar anders over en schrapt de aftrek.

Lees verder

Nabetaling 13 jaar vakantiegeld schijnzelfstandige

Een kozijnenfabriek werkte dertien jaar met een zelfstandige timmerman. Hij werkte op commissiebasis. Vakantie was dus voor eigen rekening. Tegen zijn pensioen claimde de timmerman echter uitbetaling van het vakantiegeld dat hij in die dertien jaar niet had ontvangen. Tijdens de rechtszaak hierover kwam vast te staan dat hij al die jaren eigenlijk in dienstbetrekking […]

Lees verder