Verbeterplan is (o zo) belangrijk bij ontslag

Een werkgever heeft het disfunctioneren van een werknemer voldoende aannemelijk gemaakt, maar voldoet (volgens de normen van het Hof Den Haag in hoger beroep) niet aan de eisen die aan een goed verbetertraject moeten worden gesteld. Een positieve insteek van de werkgever ontbrak bij het beoordelen van zijn werknemer gedurende het traject. Ook beoordeelde hij […]

Lees verder

VNO-NCW: Uitvoering sociale wetgeving moeilijker geworden door privacywetgeving

De uitvoering van de sociale zekerheid is moeilijker geworden dan voorheen, omdat de Autoriteit Persoonsgegevens de ruimte om persoonsgegevens te verwerken, steeds verder heeft ingeperkt. Hierdoor komen werkgevers in de knel te zitten. Dit heeft VNO-NCW gesteld in een brief van 12 januari 2018 aan de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid van de Tweede […]

Lees verder

Meer tijd voor digitaal aanleveren uitbetaalde bedragen aan derden

U (of uw cliënt) mag eenmalig de gegevens over de betalingen aan derden later aanleveren, namelijk tot 1 maart in plaats van 1 februari 2018. Dat meldt de Belastingdienst op zijn website. De gegevens over aan derden uitbetaalde bedragen (de zogenoemde IB 47-opgave) moeten dit jaar voor het eerst digitaal worden aangeleverd. De datum van […]

Lees verder

UWV past formulier ‘Aanvragen Ziektewet’ aan vanwege privacywetgeving

Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens mogen werkgevers en instanties wel aan een werknemer vragen of hij/zij onder de doelgroep van de no-riskpolis valt (uitkeringen Ziektewet van het UWV aan werkgevers bij ziekte van een werknemer, ondanks een bestaand dienstverband). Zij mogen echter niet vragen naar de reden van die no-riskpolis (ontvangst WIA-, WAO-, of WAZ-uitkering). Het […]

Lees verder

Factuur advocaat naar BV, BTW niet aftrekbaar

Een advocaat gaat aan de slag voor een ondernemer met diverse BV’s. De ondernemer wordt persoonlijk verdacht van faillissementsfraude. De advocaat factureert zijn gewerkte uren aan één van de BV’s.  Die BV brengt de BTW in aftrek. Daar is de Belastingdienst het niet mee eens en legt naheffingsaanslagen op. Partijen treffen elkaar bij de belastingrechter.

Lees verder

Krantenbezorger niet in loondienst

Een man bezorgt kranten voor een uitgever. De inkomsten die hij daarvoor ontvangt, vermeldt hij niet in zijn aangifte inkomstenbelasting over dat jaar. De Belastingdienst vordert de inkomsten na als resultaat uit overige werkzaamheden. Volgens de bezorger was echter sprake van loon uit dienstbetrekking, met de daaraan verbonden bescherming. Wie krijgt gelijk en waarom?

Lees verder

Duidelijkheid uit België over afkoop dga-pensioen

Bij de afkoop van de pensioenrechten die een dga in eigen beheer heeft opgebouwd, verleent Nederland een korting op de belastinggrondslag. Deze korting wordt verleend bij afkoop in de jaren 2017, 2018 en 2019. De korting bedraagt dan resp. 34,5%, 25% en 19,5%. Omdat over het bedrag van de korting in Nederland effectief geen belasting […]

Lees verder