Het Regeerakkoord 2017-2021: wat gaat er veranderen in de sociale zekerheid?

  De komende regering heeft op 10 oktober 2017 het Regeerakkoord gepubliceerd met de plannen voor de regeerperiode 2017-2021. Hierna leest u een opsomming van de plannen per het door ons gekozen onderwerp. Het is raadzaam om te beseffen dat het hier gaat om ‘plannen’ en niet om definitieve wetten of regels. De ingangsdata van […]

Lees verder

€ 10 miljoen zonder wijziging huwelijksvoorwaarden naar partner is schenking

Een man en een vrouw zijn sinds 1979 gehuwd op huwelijkse voorwaarden op basis van een wettelijk deelgenootschap. Zij sluiten in 2009 een overeenkomst, op grond waarvan de vrouw recht heeft op € 10 miljoen. In 2012 gaan enkele BV’s van de man failliet, waarde een FIOD- onderzoek volgt naar faillissementsfraude. De inspecteur belast de […]

Lees verder

Geen aftrek verlies op tbs-lening voor partner ab-houder zonder ab

Een vrouw leent aan de BV van haar man € 230.000. Er is sprake van een onzakelijke tbs-lening. Na twee jaar gaat de BV failliet. De vrouw brengt het afwaarderingsverlies op de tbs-lening ten laste van haar inkomen. Zij beroept zich daarbij op het gelijkheidsbeginsel. Ten onrechte, oordeelt de Hoge Raad. De vrouw is geen […]

Lees verder

Aftrek kosten werkruimte ook beperkt bij uitbreiding bestaande woning

Een man geniet naast zijn pensioeninkomsten (€ 93.120) ook inkomsten (€ 41.911) uit werkzaamheden als octrooi- en patentgemachtigde. Hij verricht deze werkzaamheden vanuit een zelfstandige werkruimte in zijn woning. De kosten van die ruimte brengt hij in aftrek. De man stelt dat de aftrekbeperking voor de kosten van een werkruimte niet geldt voor zijn situatie, […]

Lees verder

Ingrijpende fiscale maatregelen in het Regeerakkoord

Hoewel veel van de voorgenomen maatregelen van het nieuwe kabinet al eerder waren uitgelekt, zetten we de afgelopen dinsdag gepresenteerde fiscale maatregelen uit het Regeerakkoord nog even voor u op een rij. Allereerst gaat het aantal belastingschijven terug van vier naar twee (37% tot € 68.000 en daarboven 49,5%). Daarnaast wordt de hypotheekrenteaftrek vanaf 2020 […]

Lees verder

Dag 1 van ‘De (accountant)adviseur als businesscoach’

Dag 1 van de opleiding ‘De (accountant)adviseur als businesscoach’ staat primair in het teken van de grondhouding van een businesscoach en de kenmerkende verschillen met een adviseurshouding. Daarnaast komen twee specifieke vaardigheden aan bod. Deze vaardigheden zullen gedurende de gehele opleiding een rol blijven spelen, namelijk: de kunst van het vragen stellen en de kracht […]

Lees verder

Het familiestatuut (6): wat is de waarde van een statuut?

De meeste waarde van een familiestatuut zit in het proces dat uiteindelijk tot het statuut leidt. Het statuut zelf is niet meer of minder dan de resultante daarvan. Immers, tijdens dat proces worden de belangen, behoeften en zorgen van alle betrokkenen zichtbaar. Ze kunnen worden besproken en waar wenselijk worden bediscussieerd. Zowel de verschillende als […]

Lees verder